ช่างลงมือติดตั้งเสาโทรศัพท์อันใหม่ แต่ก็ไม่อยากทำลาย “บ้าน” ของนกทูแคน

บางครั้งความเจริญก้าวหน้าของชุมชนก็อาจจะเป็นการทำร้ายสัตว์ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งเสาโทรศัพท์อันใหม่ที่อาจกลายเป็นการทำลายรังนก นอกเสียจากว่าเราจะค้นพบวิธีที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ทั้งชาวบ้านที่ต้องใช้เสาโทรศัพท์และนกที่ต้องการรังไว้อยู่อาศัยด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่างติดตั้งเสาโทรศัพท์ได้รับแจ้งให้ไปเปลี่ยนเสาอันเก่าที่ทำจากไม้และผุพังมากแล้ว ให้ใช้เสาทำจากปูนที่ได้มาตรฐานแทน แต่เมื่อไปถึงเขาก็พบว่าเสาต้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเสาโทรศัพท์ธรรมดา

Joilson Brites Antune คือช่างที่มีหน้าที่เปลี่ยนเสาไฟฟ้าและเสาโทรศัพท์ในประเทศบราซิล และเขาก็ได้รับแจ้งให้ไปเปลี่ยนเสาโทรศัพท์ต้นหนึ่งที่ทำจากไม้ ให้กลายเป็นเสาที่ทำจากปูนที่มีความแข็งแรงทนทาน

แต่เมื่อเดินทางไปถึงเขาก็พบว่าเสาไม้ต้นนี้ไม่ใช่แค่เสาโทรศัพท์ต้นหนึ่งเท่านั้น แต่สำหรับนกทูแคนครอบครัวหนึ่งแล้ว เสาต้นนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นที่พวกมันได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในโพรงที่เจาะเข้าไปในเนื้อไม้

เขาพบว่ามีลูกนกทูแคนอาศัยอยู่ในโพรงดังกล่าว และแม่ของมันก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆ Joilson ไม่อยากทำลายบ้านของนกเหล่านี้โดยไม่มีอะไรมาทดแทนให้กับพวกมัน จึงทำให้เกิดไอเดียที่จะรักษารังของมันเอาไว้แบบเดิม

หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแล้ว เขาก็ค่อยๆ ตัดเสาไม้ที่มีรังของนกทูแคนอย่างระมัดระวัง จากนั้นก็นำส่วนดังกล่าวมายึดติดกับเสาปูนอันใหม่ กลายเป็นบ้านที่เป็นทั้งบ้านใหม่และบ้านเดิมของนกครอบครัวนี้

เมื่อติดตั้งจนเสร็จ Joilson ก็ดีใจมากที่นอกจากผลงานจะออกมาดีแล้ว แม่นกทูแคนก็บินกลับเข้าไปในรังเพื่อดูแลลูกของมันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะว่ารังของมันยังคงสภาพดีเหมือนเดิมทุกประการ

ที่มา: thedodo