สัตว์เลี้ยงที่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถพูดได้ แต่ก็มีวิธีแสดงความรักในแบบของตน

ถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะไม่สามารถพูดได้ แต่พฤติกรรมและการกระทำของพวกมันนั้นสามารถสื่อความหมายได้หลายอย่าง รวมไปถึงการสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจมนุษย์ที่พวกมันทำได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอ

Continue reading