ความรักความผูกพันของสองพี่น้องแมวเหมียว ที่อยู่ใกล้ชิดตัวติดกันตลอดเวลา

เหล่าแมวเหมียวที่เกิดและเติบโตขึ้นมาด้วยกัน มักจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก อย่างเช่นความน่ารักของลูกแมวสองพี่น้องที่รักและผูกพันกันมาก จนไม่อาจแยกจากกันได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม

Continue reading