รวมสัตว์โลกที่เป็นโรคด่างขาว ซึ่งทำให้พวกมันดูแปลกแต่เท่ไม่เหมือนใคร

สัตว์ทุกตัวล้วนมีความน่ารักในแบบของมันเอง ถึงแม้ว่าบางครั้งพวกมันอาจจะมีลักษณะที่ทำให้แตกต่างไปจากเพื่อนในสายพันธุ์เดียวกันอยู่บ้าง อย่างเช่นสัตว์ที่เป็นโรคด่างขาว แต่ก็มีความน่ารักโดดเด่นไม่เหมือนใคร

Continue reading