วีรกรรมความแสบของเหล่าสัตว์เลี้ยง ที่ไม่เคยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มนุษย์ตั้งขึ้นมา

ก่อนที่จะเลี้ยงสัตว์ เชื่อว่าทุกคนต้องเคยผ่านขั้นตอนการวางกฎเกณฑ์และข้อตกลงในการดูแลพวกมัน อย่างเช่นการห้ามสัตว์เลี้ยงเข้าห้องนอน ห้ามขึ้นโต๊ะหรือโซฟา แต่กลับมีน้อยคนที่สามารถทำได้อย่างที่พวกเขาตั้งใจ

Continue reading

ความแข็งแกร่งของเหล่าสัตว์เลี้ยง ที่ไม่ยอมทำตามกฎ แต่สร้างกฎของมันขึ้นมาเอง

สัตว์เลี้ยงนั้นมีความแตกต่างกับเราตรงที่ คนเรามักจะยึดถือกฎเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติต่างๆ ตามความเชื่อหรือความคิดของตนเอง แต่สัตว์เลี้ยงนั้นแตกต่างกับเราเพราะพวกมันมักจะชอบทำตามใจตัวเองก่อนเสมอ

Continue reading