ความฮาและน่ารัก เมื่อเหล่าสัตว์เลี้ยงแสดงพฤติกรรมที่คล้ายกับมนุษย์มาก

สัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากๆ อย่างแมวหรือสุนัข มักจะได้เรียนรู้และซึมซับพฤติกรรมบางอย่างของเราไป ดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะแสดงนิสัยหรือท่าทางที่เหมือนมนุษย์มาก

Continue reading