ความอบอุ่นไปถึงหัวใจ แฟชั่นฤดูหนาวสุดฟรุ้งฟริ้งของเหล่าสัตว์โลก

อากาศที่หนาวจัดจนติดลบไม่ได้สร้างความทุกข์ทรมานให้กับมนุษย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องพบเจอกับความยากลำบากด้วยเช่นกัน และสัตว์บางตัวก็ไม่สามารถอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ที่อบอุ่นได้ จึงต้องทนหนาวจนอาจเจ็บป่วยและตาย นอกจากพวกมันจะได้รับความช่วยเหลือจากเรา

Continue reading