ความกลมกลืนของสัตว์โลก ที่ใช้ชีวิตได้อย่างแนบเนียนมาก

สัตว์แต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกัน บางครั้งก็ทำให้สัตว์ชนิดหนึ่งดูคล้ายกับสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันได้ หรือบางตัวก็ดูไม่เหมือนสัตว์แต่เหมือนสิ่งไม่มีชีวิต จนทำให้เราเกิดความสับสนได้เช่นกัน

Continue reading