พฤติกรรมของมนุษย์ ที่อาจทำให้สุนัขของเราเกิดความวิตกกังวลได้

ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดอยู่ทุกวัน แต่สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขเองก็มีความเครียดเช่นกัน และหลายๆ ครั้งความเครียดของพวกมันก็เป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ด้วย

Continue reading

เคล็ดลับการดูแลช่วยเหลือและป้องกัน ไม่ให้สัตว์เลี้ยงมีอาการเครียด

ความเครียดและความวิตกกังวลนั้นส่งผลต่อสภาพจิตใจและร่างกายของสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากที่ส่งผลกับมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คนเลี้ยงสัตว์ทุกคนควรรู้วิธีปลอบโยนและดูแลพวกมันในยามที่เกิดความเครียด

Continue reading