ความอบอุ่นหัวใจ ที่พิสูจน์ว่าความสุขเกิดขึ้นได้รอบตัวเรา

บางครั้งความอบอุ่นหัวใจก็ไม่จำเป็นต้องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรา แต่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไกลออกไป หรือเหตุการณ์เห็นแค่เพียงภาพถ่าย แต่เรื่องราวก็น่ารักจนทำให้เรารู้สึกในอบอุ่นหัวใจได้เช่นกัน

Continue reading