เมื่อสวนน้ำปิดทำการ สิงโตทะเลจึงกลายเป็นแขกพิเศษเพียงหนึ่งเดียว

หลังจากที่สวนสัตว์และอควาเรียมต้องปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ ผู้คนก็เกิดความสงสัยใคร่รู้ว่าวิถีชีวิตของสัตว์ในสวนสัตว์และอควาเรียมจะเป็นอย่างไร จะเหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่

Continue reading

ลูกสุนัขและลูกแมว ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เปิดให้อย่างเป็นส่วนตัว

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้หลายสถานที่ต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อลดความแออัดของผู้คนตามนโยบายของแต่ละประเทศ แน่นอนว่ารวมไปถึงสถานที่ยอดนิยมอย่างสวนสัตว์หรืออควาเรียมด้วยเช่นกัน

Continue reading