ความรักและความห่วงใย ที่สัตว์โลกก็แสดงออกมาได้ไม่แตกต่างจากมนุษย์

หลายคนอาจคิดว่ามีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วสัตว์หลายชนิดก็มีอารมณ์ที่ซับซ้อนมากกว่าแค่ดีใจหรือไม่ดีใจ อย่างเช่นความสงสารเห็นใจที่สัตว์เองก็รู้สึกได้เช่นกัน

Continue reading