เจ้าเหมียวถูกพบอยู่ในโกดัง ยังคงรอคอยวันที่ใครสักคนจะรับไปอยู่ด้วย

แมวตัวหนึ่งไม่สามารถใช้ขาหลังของมัน แต่เจ้าเหมียวก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เมื่อได้รับความช่วยเหลือและการดูแลมันก็กลับมาเป็นแมวที่แข็งแรงอีกครั้ง รอคอยแค่ใครบางคนที่จะมารับมันไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว

Continue reading