เจ้าเหมียวหวงยึดทุกอย่างในบ้าน และไม่ยอมให้คุณพ่อนั่งบนเก้าอี้ตัวโปรด

แมวเป็นสัตว์ที่หวงของที่เป็นของมันมาก ไม่ว่าจะเป็นของเล่น อาหาร หรือแม้แต่ของที่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นของมัน แต่เจ้าเหมียวนั้นเข้าใจผิดและได้ยึดเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อย อย่างเช่นเก้าอี้ที่มนุษย์ซื้อมาใช้งาน

Continue reading