ความรักและผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง ที่ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งกว่าคนในครอบครัว

คนที่เลี้ยงสุนัข แมว หรือสัตว์ชนิดใดก็ตามอย่างใกล้ชิดสนิทสนม ไม่มีทางพูดว่าพวกมันนั้นเป็นแค่สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะเมื่อเราได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกมัน ก็จะมีความผูกพันกันเหมือนครอบครัวเลยทีเดียว

Continue reading