เจ้าตูบรักความสะอาดมาก จนพยายามเก็บกวาดอาหารที่หกด้วยตัวของมันเอง

สุนัขเป็นสัตว์ที่ฉลาดแสนรู้มาก นอกจากพวกมันจะทำตามคำสั่งของเราได้เป็นอย่างดี มันยังเรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากคำสั่งได้ด้วย อย่างเช่นเรื่องราวของสุนัขที่พยายามเก็บกวาดสิ่งที่มันทำหกเลอะเทอะ

Continue reading