ความน่ารักและเท่ไม่เหมือนใคร เมื่อผู้คนสักลวดลายเป็นรูปแมวเหมียว

การจะสักลวดลายอะไรบางอย่างลงบนผิวหนัง ทุกคนก็ต้องเลือกจนกว่าจะได้ลวดลายที่ชอบหรือพึงพอใจมากที่สุด เพราะรอยสักนั้นจะอยู่ติดตัวไปตลอดชีวิต บางคนจึงเลือกสิ่งที่พวกเขารักมากที่สุดอย่างแมวเหมียว

Continue reading