เมื่อสวนน้ำปิดทำการ สิงโตทะเลจึงกลายเป็นแขกพิเศษเพียงหนึ่งเดียว

หลังจากที่สวนสัตว์และอควาเรียมต้องปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ ผู้คนก็เกิดความสงสัยใคร่รู้ว่าวิถีชีวิตของสัตว์ในสวนสัตว์และอควาเรียมจะเป็นอย่างไร จะเหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่

Continue reading