เมื่อแมวเหมียวอยู่แต่บ้าน จึงเป็นที่มาของการวิดีโอคอลสุดฮา

ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกต่างก็ใช้เวลาพูดคุยและติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์มากจนเกือบจะมากกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดทั้งชีวิต เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้ทุกคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านของตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกวิธีการติดต่อสื่อสารที่ปลอดภัยที่สุด ให้กับทั้งตัวเองและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายด้วย

Continue reading