ความโดดเด่นของสัตว์โลกน่ารัก กับลักษณะที่ทำให้พวกมันต่างไปจากตัวอื่น

มนุษย์แต่ละคนล้วนมีความโดดเด่นในรูปลักษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา สีผิว สีผม และสีของดวงตาด้วย และสัตว์โลกเองก็เช่นกัน พวกมันก็มีลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่ทำให้มันโดดเด่นไปจากตัวอื่น

Continue reading