หอยทากเดินเข้าไปในร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง และได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้อื่น

การตัดขนสัตว์เลี้ยงในยุคปัจจุบันพัฒนาไปไกลมาก เพราะนอกจากจะมีการอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและตัดแต่งขนให้เป็นทรงสวยงามแล้ว ยังมีบริการอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างเช่นการทำสปาหรือการประดับด้วยดอกไม้อีก

Continue reading