ภาพฟิล์มเก่าแก่ 114 ปี ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแมวเป็นสัตว์ที่แสบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าแมวในอดีตนั้นเหมือนหรือแตกต่างจากแมวในยุคปัจจุบันที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวันหรือไม่ นอกจากรูปร่างหน้าตาของมันที่อาจจะพัฒนาไปตามกาลเวลา นิสัยของพวกมันก็เปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่า

Continue reading