ช่างลงมือติดตั้งเสาโทรศัพท์อันใหม่ แต่ก็ไม่อยากทำลาย “บ้าน” ของนกทูแคน

บางครั้งความเจริญก้าวหน้าของชุมชนก็อาจจะเป็นการทำร้ายสัตว์ในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งเสาโทรศัพท์อันใหม่ที่อาจกลายเป็นการทำลายรังนก นอกเสียจากว่าเราจะค้นพบวิธีที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ทั้งชาวบ้านที่ต้องใช้เสาโทรศัพท์และนกที่ต้องการรังไว้อยู่อาศัยด้วย

Continue reading