เจ้าตูบเอาจมูกชนเพื่อนที่มองไม่เห็นและไม่ได้ยิน เพื่อบอกให้รู้ว่าถึงเวลาไปเล่นกันแล้ว

การมองเห็นและการได้ยินเป็นประสาทสัมผัสที่มีความสำคัญต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ถึงแม้ว่าสุนัขตัวหนึ่งจะมองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงใด เพื่อนสนิทของมันก็มีวิธีการสื่อสารที่บอกให้รู้ว่าถึงเวลาไปเล่นด้วยกันแล้ว

Continue reading