รวมตัวอย่างที่น่ารัก ของเหล่าสัตว์โลกที่รักษาระยะห่างออกจากกัน

มาตรการสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะสถานการณ์ของโลกในขณะนี้ คือการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social Dintancing ด้วยการยืนอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันตนเอง

Continue reading