ความมีน้ำใจของเหล่าสัตว์โลก ที่พร้อมช่วยเหลือและดูแลผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

ถึงแม้ว่าสัตว์โลกจะไม่สามารถพูดภาษาเดียวกับเราได้ แต่พวกมันก็อาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับมนุษย์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นความมีน้ำใจไมตรีของสัตว์โลกที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

Continue reading