รวมความน่ารักแต่ก็น่าปวดหัว แม่สัตว์ที่ต้องคอยดูแลลูกน้อยจอมป่วนตลอดเวลา

นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่า เด็กนั้นยังไม่สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมได้จนกว่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลาย ที่พวกมันเองก็ไม่รู้จักขอบเขตและการวางตัวเช่นเดียวกัน

Continue reading