เจ้านายถึงกับฮา เมื่อเริ่มต้นด้วยการเลี้ยงแมวเหมียว แต่สุดท้ายเหมือนได้พะยูนมาแทน

แมวเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างผอมเพรียว และมีความคล่องแคล่วปราดเปรียวเพื่อให้ล่าสัตว์ตัวเล็กๆ อย่างนกหรือหนูได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อแมวเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านคน พวกมันก็ไม่จำเป็นต้องรักษารูปร่างให้ผอมแบบเดิมอีกแล้ว

Continue reading

ความน่ารักของลูกพะยูนแมนนาที ที่ยกครีบขึ้นมาถูใบหน้าอย่างน่าเอ็นดู

สัตว์โลกทุกชนิดล้วนมีความน่ารักในแบบของมันเอง ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมว แต่รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ บางครั้งพวกมันก็อาจจะมีพฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูคล้ายกับสัตว์เลี้ยงของเราด้วย

Continue reading