ความน่ารักของลูกพะยูนแมนนาที ที่ยกครีบขึ้นมาถูใบหน้าอย่างน่าเอ็นดู

สัตว์โลกทุกชนิดล้วนมีความน่ารักในแบบของมันเอง ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมว แต่รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ บางครั้งพวกมันก็อาจจะมีพฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูคล้ายกับสัตว์เลี้ยงของเราด้วย

Continue reading