นักพยากรณ์รายงานสภาพอากาศจากที่บ้าน จึงถูกพายุก้อนขนบุกเข้ามาโจมตี

นักพยากรณ์อากาศคนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการพยากรณ์และรายงานสภาพอากาศให้กับประชาชนได้รับทราบ แต่เขากลับไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าเมื่อถึงคราวที่เมฆก้อนใหญ่จะเข้ามายึดพื้นที่ของเขาเอง

Continue reading