เจ้าเหมียวไม่ชอบสวมปลอกคอหรือเสื้อผ้า ยกเว้นผ้าพันคอผืนโปรดหนึ่งเดียวในดวงใจ

สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ไม่ชอบสวมใส่สิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นปลอกคอหรือเสื้อผ้า ถึงแม้ว่าเราจะใส่ให้เพื่อประโยชน์ของมันเองก็ตาม แต่ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงบางตัวที่มีนิสัยแตกต่างเพราะชอบสวมผ้าพันคอมากเป็นชีวิตจิตใจ

Continue reading