ความน่ารักและสวยงามแปลกตา ของเหล่าสัตว์โลกที่เกิดมามีผิวสีเผือก

ผิวเผือก (Albinism) เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับกระบวนการผลิตเม็ดสีในร่างกายที่ทำหน้าที่กำหนดสีผิว สีผม และสีม่านตา ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย ซึ่งทำให้สัตว์เหล่านั้นมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากสัตว์ตัวอื่นๆ ในฝูง แต่ก็ทำให้พวกมันมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยเช่นกัน

Continue reading