ความฮาและจริงจังของเจ้าน้องแพนด้า เมื่อมนุษย์ป้อนอาหารช้าไม่ทันใจ

หมีแพนด้าหรือแพนด้ายักษ์เป็นสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ดังนั้นพวกมันจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากมนุษย์ และบางครั้งก็ดูแลดีมากจนเจ้าแพนด้าถึงกับเท้าเอววีนมนุษย์เลยทีเดียว

Continue reading