น้องเหมียวที่มนุษย์คอยป้อนข้าวให้ เหมือนเด็กน้อยที่พร้อมไปโรงเรียน

สำหรับคนรักแมวหลายๆ คน แมวเหมียวไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่ง แต่พวกมันเป็นทั้งสมาชิกในครอบครัวและยังเป็นเหมือนลูกคนหนึ่ง ที่พวกเขาต้องคอยดูแลด้วยความรักและความเอาใจใส่อยู่เสมอ

Continue reading