ความแสนรู้ของปลาในสระธรรมชาติ ที่ว่ายขึ้นมากินอาหารจากคนที่เป็นเพื่อนมากว่า 5 ปี

สัตว์ที่เชื่องและฉลาดแสนรู้ไม่ได้มีแต่สุนัขหรือแมว แต่สัตว์ชนิดอื่นที่ได้ใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกวันก็สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับคนได้ อย่างเช่นเรื่องราวของปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ก็เชื่องเหมือนสัตว์เลี้ยง

Continue reading