ความสดใสของแมวเหมียว ที่จำแลงเป็นดอกไม้ได้อย่างแนบเนียนมาก

นอกจากแมวเหมียวจะมีความสามารถในการพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติรอบตัวของมันได้ เพราะต้องใช้ทักษะนี้ในการล่าเหยื่อ แมวเหมียวก็อาจจะมีความสามารถในการปลอมตัวเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แมวได้ด้วยเช่นกัน

Continue reading

ความเหมือนที่แตกต่าง เมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งดูคล้ายกับอีกชนิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

สัตว์แต่ละชนิดนั้นมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองที่ทำให้เราสามารถจำแนกแยกประเภทของพวกมันได้ไม่ยาก แต่บางครั้งสัตว์ชนิดหนึ่งก็อาจจะดูคล้ายกับสัตว์อีกชนิดหนึ่งมาก จนทำให้เราเกิดความสับสนได้เช่นกัน

Continue reading