ความเหมือนที่แตกต่าง เมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งดูคล้ายกับอีกชนิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

สัตว์แต่ละชนิดนั้นมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองที่ทำให้เราสามารถจำแนกแยกประเภทของพวกมันได้ไม่ยาก แต่บางครั้งสัตว์ชนิดหนึ่งก็อาจจะดูคล้ายกับสัตว์อีกชนิดหนึ่งมาก จนทำให้เราเกิดความสับสนได้เช่นกัน

Continue reading