ความน่าเกรงขามของแมวเหมียว ที่แสดงอิทธิฤทธิ์ให้คนเข้าไปเคารพบูชา

นอกจากแมวเหมียวจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่าเอ็นดู บางตัวก็ยังมีความน่ากราบไหว้บูชาด้วย นอกจากจะมีแมวกวักที่คนนิยมนำมาใช้ในการบูชาแล้ว ก็ยังมีน้องแมวที่ทำตัวเหมือนเป็นเทพเจ้าอะไรบางอย่างแบบนี้

Continue reading