ความน่ารักของเหล่าสัตว์โลก ที่ดูนุ่มนิ่มยืดย้วยเหมือนมีสถานะเป็นของเหลว

บางครั้งมนุษย์เราก็เครียดและจริงจังกับชีวิตมากจนเกินไป ทำให้ไม่สามารถผ่อนคลายหรือมีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยรอบตัวได้ แตกต่างจากสัตว์โลกที่ถึงแม้ว่าจะเครียดบ้างในบางครั้ง แต่พวกมันก็สามารถทำตัวชิลได้ทันที

Continue reading