สุนัขบำบัดพก “นามบัตร” ติดตัวไปด้วยทุกที่ เพื่อแจกจ่ายให้กับทุกคนที่ได้ร่วมงาน

นามบัตรคือสิ่งที่จำเป็นในการทำงานโดยเฉพาะการทำธุรกิจ ดังนั้นนามบัตรจึงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับสุนัข ยกเว้นเจ้าตูบตัวนี้ที่ทำหน้าที่เป็นสุนัขบำบัดให้กับผู้ป่วยมาแล้วมากมาย

Continue reading