ความแปลกแต่น่ารักของแมวเหมียว ที่มีท่านั่งไม่เหมือนแมวทั่วไป

แมวเป็นสัตว์ที่มีนิสัยและพฤติกรรมโดดเด่นไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือลักษณะท่าทางของพวกมัน ยกตัวอย่างเช่นท่านั่งที่แสนแปลกประหลาดของแมวเหมียวที่ทำให้มนุษย์ต้องสับสน

Continue reading