สุนัขชอบขุดดินทำลายสวน เจ้าของจึงฝึกให้มันทำหน้าที่ช่วยขุดหลุมปลูกต้นไม้แทน

สุนัขทุกตัวล้วนมีนิสัยซุกซนและอยากรู้อยากเห็น ซึ่งทำให้พวกมันมักจะขุดตามที่ต่างๆ อย่างที่เราก็ไม่อาจควบคุมได้ นอกเสียจากว่าเราจะมีการสอนและฝึกฝนมันอย่างถูกต้อง จนอาจกลายเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแบบนี้

Continue reading