เจ้าตูบ “เลซี่” ทำตัวเกียจคร้านสมชื่อ นอนนิ่งไม่ขยับจนพ่อต้องยกขามันขึ้นก่อนกวาดใบไม้

สัตว์เลี้ยงมีหน้าที่สร้างความสุข ความสนุกสนาน และเป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับเราเท่านั้น พวกมันไม่ได้มีหน้าที่ทำงานหาเงิน รับผิดชอบงานบ้าน หรือทำตัวให้มีประโยชน์แต่อย่างใด และหลายคนก็เห็นด้วยกับความจริงข้อนี้

Continue reading