คุณแม่พาสุนัขไปถ่ายรูปสวยๆ แต่ทุกอย่างก็ตาลปัตรเมื่อเค้าเริ่มแทะดอกทานตะวัน

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ราบรื่นไร้อุปสรรคอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อมีความซุกซนและขี้สงสัยของสุนัขเข้ามาเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพน้องหมา ที่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจผิดพลาดและไม่เป็นไปตามแผนเลย

Continue reading