เจ้าตูบไม่ยอมออกจากถังน้ำใบเก่า แม้จะมีสระน้ำอันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

เจ้าตูบตัวหนึ่งชอบเอาตัวลงไปแช่ในถังน้ำ ถึงแม้ว่าจะแช่ได้แค่เพียงเท้าเพราะถังนั้นมีขนาดเล็กกว่าตัวของมันมาก และเมื่อคนใจดีช่วยกันหาสระน้ำอันใหม่มาให้กับมัน เจ้าตูบก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจไปจากถังน้ำอันเดิม

Continue reading