เหล่าแมวเหมียวผู้น่ารัก ที่มีสัญลักษณ์รูปตัวเอ็มอยู่กลางหน้าผาก

ลวดลายและสีขนของแมวแต่ละตัวก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นแมวที่มีลายขวางเหมือนเสือผู้น่าเกรงขาม และนอกจากจะมีลายขวางที่สวยงามแล้ว พวกมันก็ยังมีรูปตัวอักษร M อยู่บนหน้าผากอีกด้วย

Continue reading