ความน่ารักแปลกตาของสัตว์โลก ที่ดูเหมือนหมึกหมดหรือแป้งหกใส่

โรคด่างขาว เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติกับเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดสีผิว จึงทำให้เกิดเป็นด่างสีขาวคล้ายน้ำนมตามผิวหนัง เกิดขึ้นได้กับประชากรจำนวน 1% บนโลก และบางครั้งมันก็สามารถเกิดขึ้นกับสัตว์ชนิดอื่นได้

Continue reading