เผยเคล็ดลับในการชั่งน้ำหนักสัตว์โลก ที่ต้องใช้วิธีการหลอกล่อที่แตกต่างกันไป

การดูแลสัตว์หลายชนิดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งงานของเหล่าอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลสัตว์นั้นครอบคลุุมหลายอย่าง รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างเช่นการชั่งน้ำหนักของพวกมัน

Continue reading