วิธีการปฏิบัติตัว เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับสุนัขที่ดุเกินพอดี

แม้ว่าสุนัขจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงและเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ แต่สุนัขบางตัวที่ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือเลี้ยงดูอย่างถูกต้องก็อาจจะมีพฤติกรรมดุร้ายได้ ซึ่งเราสามารถรับมือได้ด้วยการป้องกันตัวเองจากพวกมันอย่างถูกวิธี

Continue reading