เมียร์แคตเข้ามาสำรวจและอ้อนช่างไฟฟ้า ที่เข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์ในกรงของตน

อาชีพทุกอาชีพล้วนมีความน่าตื่นเต้นและน่าสนใจในแบบของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นอาชีพช่างไฟฟ้าที่ปกติก็มีความน่าสนใจอยู่แล้ว ก็ยิ่งเพิ่มความแปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นช่างไฟฟ้าที่ทำงานกับสัตว์มากมาย

Continue reading