ชีวิตปัจจุบันของคนรักแมว เมื่อทุกพื้นที่กลายเป็นอาณาเขตแมวเหมียวทั้งบ้าน

การเลี้ยงแมวทำให้เรามีความสุข แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องทุ่มเทให้กับเหล่าแมวเหมียวเป็นอย่างมาก และชีวิตของคนเลี้ยงแมวก็มักจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อทุกพื้นที่ในบ้านกลายเป็นของน้องแมวทั้งหมดเลย

Continue reading